Velký anglicko-český/ česko anglický slovník

Velký anglicko-český/ česko anglický slovník

4.11 - 1251 ratings - SourceTento VELKA ANGLICKO-AŒESKA/ AŒESKO ANGLICKA SLOVNAK je urAen AiirokAcmu okruhu uA¾ivatel, pA™edevAiAsm vAiak tA›m, kteA™As jiA¾ anglickA½ jazyk na jistAc Aorovni ovlAidajAs. Obsahuje cca 100.000 hesel a 300.000 jejich ekvivalentAm. SlovnAs zAisoba byla vybAsrAina tak, aby respektovala frekvenci uA¾itAs. Ve slovnAsku najdete kromA› vA½razAm spisovnAcho jazyka tAcA¾ vA½razy hovorovAc, slangovAc, nevhodnAc Ai vulgAirnAs, se kterA½mi se pA™i bA›A¾nAc mluvA› mAmA¾e uA¾ivatel setkat. HeslAiA™ se neomezuje pouze na vAieobecnou slovnAs zAisobu, ale zAiroveAˆ obsahuje i v menAiAs mAsA™e terminologii odbornou z oblasti vA›dy (napA™. matematiky, chemie, medicAsny), techniky (strojAsrenstvAs, stavebnictvAs, architektury, elektrotechniky, vA½poAetnAs techniky atd.) a ekonomiky. ZAikladnAs frazeologie je doplnA›na o frAize, konkrActnAs spojenAs, vA½znamovAc charakteristiky a pA™Asklady, jakoA¾to i o expresivnAs vA½razy, pA™AsslovAs a v AAisti Aesko-anglickAc tAcA¾ tematickAc okruhy k vybranA½m heslAmm. SlovnAsk provAizAs dAmkladnAi gramatickAi charakteristika v AAisti anglicko-AeskAc, a to uvedenAs slovnAsho druhu, nepravidelnAcho plurAilu podstatnA½ch jmen a poAitatelnost, nepravidelnAc stupAˆovAinAs pA™AsdavnA½ch jmen a AasovAinAs sloves. Kapitola a€žJak se slovnAskem pracovat a co nejlAcpe jej vyuA¾Asta€œ podrobnA› informuje uA¾ivatele o tvoA™enAs slovesnA½ch AasAm. V pA™Asloze tAcA¾ uvAidAsme podrobnA½ pA™ehled AasovAinAs vybranA½ch nepravidelnA½ch sloves. V anglicko-AeskAc AAisti slovnAsku je u vAiech hlavnAsch hesel dAmslednA› uvAidA›n pA™epis vA½slovnosti, a to nejen britskAc, ale rovnA›A¾ americkAc.... decorating dekorace decoration, ornament, scene dekoraAnAs decorative, ornamental dekoratAcr decorator; div. scene-painter; (interiAcrAm) interior decorator dekorativnAs decorative, ornamental dekorovat decorate, ornament dA›kovat (komu zaanbsp;...


Title:Velký anglicko-český/ česko anglický slovník
Author: TZ-one
Publisher:Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (www.tz-one.cz) - 2013-07-03
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA